ajm 13300
ajm13300

خانه نیما یوشیج دوباره واجد ارزش ثبت شناخته شد


مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی گفت: خانه نیما یوشیج دوباره واجد ارزش ثبت شناخته شد.


ِDerakLand هیچگونه مسئولیتی در قبال این خبر ندارد و تنها اخبار را به صورت اتوماتیک جمع آوری کرده و به نمایش می گذارد