ajm 13300
انتقاد از رمان ایرانیمحمدرضا گودرزی می‌گوید: رمان ایرانی نه مضامین عمیق بشری دارد و نه فرم درستی که بتواند مورد توجه ایرانی‌ها و خارجی‌ها قرار بگیرد.
انتخاب یوز آسیایی به‌عنوان نماد جشنواره فیلم یزددبیر هنری جشنواره فیلم یزد با بیان این‌که حساس کردن جامعه هنری در مورد اهمیت حفاظت از ظرفیت‌های زیست محیطی و بقای گونه‌های کم یاب جانوری یکی از مهمترین محورهای این جشنواره است،‌ گفت:‌ یوز آسیایی به عنوان نماد اولین دوره جشنواره فیلم یزد انتخاب شده است.
به عبور از خط قرمزها اصرار ندارمکیانوش عیاری که این روزها مشغول ساخت سریال «۸۷ متر» است، می گوید: من هیچ وقت اصراری برای عبور از خط قرمز ندارم.
;

صفحه 9 از 5330