ajm 13300
طنین ساز و آواز «خورشید»هاانسان‌ها باهم فرقی ندارند، همه آن‌ها ریتم را می‌فهمند و با موسیقی ارتباط برقرار می‌کنند. انسان‌ها باهم فرقی ندارند، همه آن‌ها در ذات خود توانمند هستند، قرار نیست برای کسی دلسوزی کنیم، همه می‌توانند تواناییشان را به رخ بکشند.
شب شعر «شیرکو بی‌کس» برگزار می‌شودبا حضور سیدعلی صالحی و محمدرئوف مرادی شب شعر «شیر کو بی‌کس» برگزار می‌شود.
شهیدی:امانتداری و شفافیت اعتماد ایثارگران را تقویت می‌کندنماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به لزوم تدوین سند جامع فعالیت روابط عمومی‌های بنیاد در سراسر کشور گفت: امانتداری، شفافیت و ایفای نقش آگاه‌سازی در اعتماد بخشی به ایثارگران مؤثر است و روابط عمومی‌های بنیاد در سراسر کشور زبان گویای جامعه ایثارگری و بنیاد هستند.
;

صفحه 5 از 5330